1- کباب کوبیده
2- کباب برگ
3- کوبیده مرغ
4- بلدرچین کبابی
5- ماهی کبابی
6- میگو کبابی
7- رول کباب مخصوص
8- رولت چنجه
9- رول کباب مصری
10- جوجه کباب مخصوص
11- جوجه زعفرانی
12- جوجه مکزیکی
13-و….