1- کتف ایتالیایی
2- تست فرانسوی
3- پیاز کاراملی فرانسوی
4- چیزنان ترکیه ای
5- پیکلت چیکن فرانسوی
6- اردور هویج سویدی
7- مرغ انبه ایتالیایی
8- مرغ آلفردو
9- پیلینی فرانسوی
10- توپ پیازچه و سیب زمینی
11- کیک ماست ترکیه ای
12-اسلایس کدو ترکیه ای
13-کاپ چیکن
14- گراتی پای فرانسوی
15-کراکر فانتزی
16- اردور فلفل
17- اکلر شور
18- کیک نمک
19- اردور تارت ترکیه ای