1- همبرگر
2- ناگت مرغ
3- پیتزا قارچ و گوشت
4- پیتزا استاف کراف
5- چیپس و پنیر
6- هات داگ
7- ژامبون قارچ و مرغ
8- میگو پفکی
9- قارچ سوخاری
10-لقمه کباب
11- برگر میگو
12- پیراشکی گوشت
13- پیتزا تن
14- کوکتل پنیری
15- استیک با سس قارچ
16- مرغ کنتاکی
17- چیکن ماسالا
18- سمبوسه
19- فلافل
20- پیتزا کاری
21- پیتزا سبزیجات
22- کراکت مرغ
23- استیک مرغ
24- برگر مرغ سوخاری
25- پیتزا پپرونی
26- ژامبون گوشت تنوری
27- کلاپ
28- پیراشکی گوشت
29- پیتزا مارگاریتا
30- مرغ و کالباس
31- مرغ مکزیکی